Rantaperkiön Isku tiedottaa koronatilanteesta 7.1. 2022

Aluehallintovirasto linjasi 7.1.2022 uusia rajoituksia koronavirustilanteen leviämisen ehkäisemiseksi. Rajoitukset otetaan käyttöön myös Rantaperkiön Iskun järjestämässä toiminnassa. Rajoitukset on määritelty nyt ajalle 8.–21.1. 2022.

Tilojen sulkua koskeva päätös

Määräys sulkee laajasti yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat. Myös kauppakeskusten yleiset oleskelutilat on määrätty suljettaviksi yleisöltä. Tilojen sulkeminen kohdistuu alla lueteltuihin tartuntatautilain 58 g pykälän 4 momentin kohdissa tarkoitettuihin tiloihin. Suljettaviksi määrättyjä tiloja ei ole mahdollista ottaa käyttöön koronapassilla liikunta-, urheilu-, huvi- tai virkistystoimintaa varten.

Päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Rajoituksen alaisia tiloja voidaan käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien henkilöiden ohjattuun harrastustoimintaan tai lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen.

Kevätkauden toimintamme jatkuu 8.1. lähtien päivitettyjen ohjeistuksien mukaisesti.

Lasten ja nuorten valmentajille ja ohjaajille pyritään hankkimaan mahdollisuuksien mukaan myös vahvempia FFP-hengityssuojaimia harjoitustilanteita varten.

Lasten vanhempia emme valitettavasti voi yllä mainittuna ajanjaksona ottaa sisätiloihin harjoitusten ajaksi.

Harjoitustilanteisiin on laadittu ohjeistus terveysturvallisesta toiminnasta; se lähetetään perheille sähköpostitse.

Harjoituksia ja aikuisten harrasteliikuntaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa.

Kaikki seuran toimintaan liittyvät palaverit järjestetään etäyhteyksillä.

Suosittelemme vahvasti kaikille seuran toiminnassa oleville henkilöille valtakunnallisen rokotusohjelman noudattamista.

Tiedotamme jäsenistöämme heti tilanteen muuttuessa.

Toivotamme kaikille aurinkoista alkutalvea, liikutaan luonnossa ja voidaan hyvin!

Yhteistyöterveisin, Rantaperkiön Iskun hallitus