Arvot ja toimintaperiaatteet

Urheilun ja yhteistyön kehittäminen

Rantaperkiön Isku edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä terveitä elämäntapoja, kehittää kulttuuri- ja nuorisotyön toimintamuotoja ja edistää toiminnallaan tasa-arvoista kansallista ja kansainvälistä yhteistoimintaa.

Yhteiskuntavastuu

Rantaperkiön Iskulla on hyvät yhteiskuntasuhteet ja sen toiminta on vahvoista perinteistä voimansa saavaa ajanmukaista, avointa, suunnitelmallista sekä jatkuvasti kehittyvää ja yhteisöllisyyttä korostavaa. Rantaperkiön Iskun toiminnassa toteutetaan tasa-arvoista, ihmisläheistä ja yhteisvastuullista toimintatapaa. Toiminta pyritään pitämään hinnaltaan edullisena ja lähellä harrastajiaan. Seurassa harrastetuissa lajeissa voi saada edellytykset menestyä aina kansainväliselle huipulle asti.