Tietosuojaseloste

Nimi, osoite ja muut yhteystiedot

Rantaperkiön Työväenyhdistyksen voimistelu- ja urheiluseura Isku r.y. 

Nuolialantie 6C, 33900 Tampere

johanna.juurikorpi@gmail.com

Rekisterin nimi, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteri

Tietojensiirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Johanna Juurikorpi
Sipinkuja 1 F 12 33730 Tampere

johanna.juurokorpi@gmail.com

0452398211

Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen luovutukset

Flomembers- ja Hoika-jäsenjärjestelmät

Emme luovuta jäsentietoja ulkopuolisille

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. MANUAALINEN AINEISTO: Seuran toimistossa lukitussa tilassa.

B. ATK:LLA KÄSITELTÄVÄT TIEDOT: Salasanojen takana sovittujen henkilöiden hallussa.

Tarkastusoikeus

Kirjallinen pyyntö rekisterin hoitajalle. Vastaus lähetetään kirjallisesti. Kysyjän henkilöllisyys on todennettava

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus lain edellyttämällä tavalla kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tietojaan ulkopuoliseen markkinointiin ja matrikkeliin.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Virheellisen tiedon korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti henkilöllisyys todentaen

Jäikö kysyttävää?